با نام خدا قراردادهایتان را ببندید

◽ تفکری که امروز در جهان اطراف ما حاکم شده اینست که هیچ رابطه ای بین خدا و پول وجود ندارد و دلیلش نیز در نظر بسیاری از عوام مردم شواهدیست که می بینند اعم از اینکه بسیاری از ثروتمندان جهان هیچ پایبندی به خدا ندارند.

◽ همین شواهد دلیلی می شود بر اینکه بسیاری از تاجران و تولیدکنندگان و نیز عوام مردم در کسب و کارهای خود یاد خدا را فراموش می کنند در حالیکه امر شده بودند که به یاد داشته باشند.

◽ اما وقتی در زندگی همان ثروتمندان هم دقیق می شویم می بینیم در خلوت های خود سپاسگزارند حال بر زبان می آورند و یا حتی بر زبان نمی آورند هرچند تعداد این دسته اندک است.
و یا بسیاری از آن ها هرچند یاد خدا نمی کنند اما سفره دار و مردم دارند و از روزی که به آن ها داده شده به دیگران نصیبی می دهند.
و در غیر این ها وبالیست بر دوششان که آن ها را غرق نعمت می کند تا از دهنده نعمت غافل شوند.

◽ در آموزه های دینی اسلام، مسیحیت، یهود و تمام ادیان آسمانی و نیز بسیاری از ادیان غیرآسمانی، هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ناقص است و ممکن است از نظر ظاهری نفع و سودهایی داشته باشد اما در پس و پشت آن وبال و نکبتی نهفته است.

◽ توصیه ما به شما اینست که هر زمان به عقد قرارداد در تجارت ها و کسب و کارهای خود رسیدید با نام خدا آغاز کنید.
ممکن است عده ای از کاربران ما، پذیرش و اثبات چرایی این موضوع و پیشنهاد ما در نظرشان ثقیل جلوه کند اما فقط کافیست یکبار و یا چند باری امتحان کنند.
اگر صادقانه با نام خدا شروع کردید و امور قراردادتان را به خدا سپردید و ضرر کردید می توانید دست از این کار بردارید اما اگر نفع بردید این امر را سرلوحه تمام قراردادهایتان قرار دهید.

◽ بردن نام خدا در آغاز هر قرارداد و کسب درآمدی، اقرار به یگانگی خدا و نیز سپاسگزاری از نعمت و ثروتیست که او به شما عنایت فرموده است و خداوند هرگز سپاسگزاران از درگاهش و اقرار کننده های به نعمتش را خوار و ذلیل نمی گرداند و آن کس که روزی خدا را بخورد و اقرار به لطف او نداشته باشد نباید خودش را از کم شدن نعمت هایی که به او رسیده ایمن بداند.

◽ از اینرو پیامبر اسلام که درود خدا بر او و خاندان مطهرش باد می فرمایند: هر گاه شروع نعمتی از جانب خدا به سمتتان رسید سرازیر شدن انتهای آن را با کمی سپاسگزاری، از خود دور نکنید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.