اهمیت جلسات حضوری و نحوه هماهنگی آن

, ,

کسانی که اقتصاد رو به صورت حرفه ای دنبال می کنند و می خواهند فرد قدرتمندی باشند می بایست در جلسات حضوری شرکت کنند. نوع پوشش و نحوه صحبت کردن با مشتری در جلسات حضوری بسیار مهم است.

موضوعاتی که در جلسات حضوری مهم است

  • چه نوع لباسی در جلسه حضوری بپوشم؟
  • صحبتم رو چگونه شروع کنم؟
  • چه چیزی از مخاطبم بخواهم؟
  • چگونه اطلاعات دریافت کنم؟
  • چگونه اطلاعات خودم را به مخاطبم انتقال دهم؟

در این فایل صوتی با موضوعات جلسات حضوری آشنا می شوید.