عیب های محصول و کالای خود را بگویید.

? هر محصولی که داشته باشید خوبی هایی دارد و بدی هایی.
عموم تاجران که با مشتری بالقوه جدیدی آشنا می شوند مکرر حُسن و مزایای محصولشان را بیان می کنند اما از عیب هایش سخن نمی گویند.

? حال اگر شما هم از این دسته تاجرانید به عواقبش بیاندیشید.
وقتی اولین معامله بین خریدار و شما منعقد گردید آنگاهست که خریدار پی به عیب محصولتان می برد و چون از آن نام نبردید و بیانش نکردید و فقط به بیان خوبی هایش بسنده کردید نفرت و کینه ای از شما در دلش می ماند.
جدای از اینکه دیگر از شما خرید نمی کند تا جایی که بتواند و زبانش برود به بدگویی شما پرداخته و چه بسا کسان دیگری را که میشد از شما خرید کنند منصرف می کند.
از اینها که بگذریم خودمان هم که باشیم و کسی با ما چنین کاری بکند به شدت برافروخته می شویم پس سزاوار نیست که آنچه برای خود نمی پسندیم برای دیگری بپسندیم.

? شاید باورش برای اهل تفکر و تحقیق و تجربه ساده و برای دیگران سخت باشد اما وجود معاملاتی اینچنینی باعث می شود تقدیر تجارتتان درهم پیچیده و از جایی که گمانش را نمی کنید ضرر هنگفتی به شما برسد و عطای تجارت را به لقایش ببخشید آن هم با ورشکستگی عظیم.

? پس تا می توانید از اینگونه رفتارهای ناشایست در تجارت بپرهیزید.
نگویید من با نگفتن عیب محصولم دروغ نگفته ام و هر آنچه گفته ام راست بوده است.
بله شما دروغ نگفتید اما حقیقت را کامل بیان نکرده و در واقع با پوشاندن بخشی از حقیقت که همان عیب های محصولتان بود فریب و نیرنگ کرده اید و خداوند با آنانی که با مردم به مکر و فریب رفتار می کنند شدیدا مکار است و مکر خدا محکم و استوار است و راه فراری از آن نیست.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.