صادرات شیشه به ترکیه و مهمترین مشکل صادرات چیست؟

صادرات شیشه به ترکیه در سال های اخیر، ایران صادرات کالا را به ترکیه افزایش داده است.از کالاهای صادراتی می توان به مواد نفتی و مشتقات پتروشیمی، مواد غذایی مانند بادام و گردو ،قند و شکر، هندوانه تازه، تجهیزات ساختمانی، شیشه، مواد شوینده و بهداشتی و بسیاری مواد دیگر اشاره کرد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کشور ترکیه از دیرباز روابط تجاری مطلوبی را با ایران داشته است.

ترکیه با پذیرفتن قوانین گمرکی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ و الحاق به این اتحادیه مراحله ی جدیدی در مراودات تجاری خود رقم زد.

و این امر موجب پیشرفت چشمگیر کیفیت محصولات تولیدی با برند ترک برای رقابت در بازار اتحادیه اروپا گردید.

دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮار داد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲا روپا، ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ

ﺑﺮای واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ(ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ)ﺑﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۰/۸ درﺻﺪ، ﺑﻪ ۳/۶ درﺻﺪ، ﺗﻘﻠﻴﻞ داده است

البته ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس را ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻳﻦ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

صادرات شیشه به ترکیه

ترکیه در بحث شیشه و بلور از ایران جلو تر است ولی محصولات شیشه و بلور کشور به واسطه مزیت های که دارد

در کشور ترکیه عرضه و خوشبختانه از بازار پسندی خوبی هم برخوردار است.

ایران از مزیت های فراوانی همچون معادن سیلیس، سوخت ارزان و ماشین آلات مدرن برخوردار است.

که این باعث می شود قیمت تمام شده ی کالا کمتر از کشور های دیگر باشد.

در حال حاضر به ۳۱ کشور جهان همچون ترکیه، هند، عراق، ایتالیا و برخی از کشورهای اروپایی صادرات شیشه داریم.

اما عمده صادرات ما به کشورهای همسایه است.

صنعت شیشه ایران می تواند صادرات بیشتری داشته باشد.

اما متاسفانه کشورهایی مثل ترکیه و هند دامپینگ ایجاد کردند که برای این صنعت شیشه مشکل ساز شده است.

گاز طبیعی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی قسمت عمده کالاهای صادراتی ایران به ترکیه را تشکیل می دهد.

محصولات فلزی از جمله روی و مس به صورت خام سومین گروه کالای صادراتی

و محصولات کشاورزی و دامی چهارمین گروه می باشد.

ایران در تجارت با ترکیه بیشتر یک کشور خام فروش است و کالاهای صنعتی قسمت ناچیز از صادرات ایران به ترکیه را شامل می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.