تجارت در افغانستان و علت عدم توسعه تجارت در افغانستان چیست؟

تجارت در افغانستان در سال ۱۳۱۰ تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع تبدیل شد.

قانون اتاق در سال ۱۳۸۸ تصویب شد اتاق تجارت و صنایع افغانستان باعث روند اصلاحات و پیشرفت اقتصادی در کشور افغانستان است.

بر اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان دروازه ورود شرکت های افغان به بازارهای جهانی است.

تا ۱۳۹۴ به صورت گسترده، افغانستان تنها از طریق مرزهای جنوبی خود با جهان وصل می شد.

و اموال وارداتی و صادراتی کشور، از طریق بندر کراچی پاکستان به سایر کشورها می رسید.

اما در حال حاضر وضعیت کاملا دگرگون شده است؛ افتتاح بندرچابهار، افتتاح دهلیز هوایی با کشور هند،

بهره برداری از خطوط آهن مشترک افغانستان با کشور ترکمنستان و امضای موافقتنامه نهایی دهلیز لاجورد،

دروازه های جدیدی را فرا راه تجارت، ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و منطقه گشوده است،

که نتیجۀ آن رونق اقتصاد منطقه، گسترش همکاریها و همگرایی های منطقه،

ترویج تعامل به جای تقابل در منافع کشورهای منطقه و تبدیل شدن افغانستان به قطب ترانزیت آسیا خواهد بود.

گشایش مسیر های متعدد ترانزیتی و ترانسپورتی، سبب رونق تجارت در کشور افغانستان شده است.

رشد مبادلات تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در سالهای اخیر رشد صددر صدی داشته است.

آیا می دانستید افغانستان ۹۰درصد واردات و تنها ۱۰ درصد صادرات دارد.

علت عدم توسعه اقتصاد و تجارت در افغانستان چیست؟

رشد اقتصادی چیزی است که بیشتر جنبه های کمی در آن مد نظر گرفته می شود.

یعنی رشد اقتصادی افزایش در تولیدات ناخالص داخلی و یا ملی نظر به یک سال اساس.

بر همین اساس، رشد اقتصادی افزایش در تولیدات، عاید ملی و عاید سرانه را در بردارد که بیشتر جنبه های کمی مد نظر گرفته می شود.

فقر گسترده، بیکاری ، عدم موجودیت معیار های مناسب، اقتصاد زراعتی و تک محصولی همراه با زراعت سنتی،

فساد اداری فوق العاده گسترده در ادارات در رده های بالا و پایین حکومت،

فقدان اراده سیاسی برای انکشاف، تروریزم و ناامنی، عدم موجودیت زیربناهای اساسی مانند، انرژی ،

راه آهن و تولیدات گسترده مواد مخدر و پولشویی گسترده از عوامل رشد توسعه و تجارت در افغانستان شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.